• ಕಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ. - ೧೦:೧೩, ೧೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.