• ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ– ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾತ್ರ. - ೧೦:೫೦, ೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.