ಉಪೇಂದ್ರ

  • ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಿನಿ ನೀವು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತೀರ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತೀನಿ
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ಉಪೇಂದ್ರ&oldid=7925" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ