ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್

EdmundBurke1771.jpg
  • ಅಧಿಕಾರ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. - ೦೫:೪೪, ೧೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಚಿಂತಿಸದೆ ಓದುವುದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಿಂದಂತೆ. - ೧೪:೧೭, ೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.