ಎಲೆನಾರ್‌ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್‌

  • ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ‘ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌’ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಬಲಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೪:೫೯, ೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.