ಕಾಲಿನ್‌ ಪೊವೆಲ್‌

  • ಕನಸು ಜಾದೂವಿನಂತೆ ನನಸಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ, ಬದ್ಧತೆ, ಬೆವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಬೇಡುತ್ತದೆ. - ೧೦:೧೫, ೧೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.