ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ

  • ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ
  • ಅಂಜಿದರೆ ಅಮರುವುದು ಮಂಜು; ಅಂಜಿಕೆ ಮಂಜು; ದಿಟ್ಟತನ ದಾರಿ ಪಂಜು. - ೧೭:೩೦, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.