• ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. - ೦೬:೪೧, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.