• ದಿಕ್ಸೂಚಿಯು ಯಾವತ್ತೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರುವಂತೆ, ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುವ ಪುರುಷರ ಬೆರಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. - ೦೬:೫೫, ೮ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.