ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹ

  • ನೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೀರತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು - ೦೫:೩೩, ೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.