ಜಾನಿ ಡೆಪ್ (ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ)

Johnny Depp (2011)
  • ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಿ,ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ . ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ .೧೪:೪೫, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.