ಜಾನ್ ಸ್ಟೀನ್‌ಬೆಕ್‌

  • ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಅವನನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. - ೦೪:೫೯, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.