ಜಾರ್ಜ್‌ ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್‌

  • ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪುರಸ್ಕಾರ. - ೦೫:೩೧, ೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.