• ಪ್ರೀತಿಯು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾದಾಗಲೇ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. - ೦೬:೩೧, ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.