ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾನ್ರಾಡ್‌

  • ಪುರುಷ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವುದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. - ೦೬:೩೪, ೧೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.