ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ

  • ಪ್ರವಾಹದ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿ. ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜುವವನು ಛಲವಾದಿ. - ೦೭:೧೩, ೨೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.