• ವೈದಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೌದ್ಧ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೈನಧರ್ಮ ಇರುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಚನಧರ್ಮ ಇದೆ. - ೦೬:೩೧, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.