• ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. - ೦೪:೪೨, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.