ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ

  • ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರು; ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಗೋಜಲುರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. - ೧೪:೨೩, ೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.