• ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. - ೦೭:೨೭, ೧೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾ ಮೂರ್ಖತನ. - ೦೮:೨೩, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.