• "ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಇಲ್ಲೇ ನರಕ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು... ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೇ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಾಳು".
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ಬಾಳು&oldid=1846" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ