ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌

  • ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. - ೦೯:೨೦, ೨೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಬೇರೆಯವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳದನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. - ೦೪:೪೦, ೨೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಯಶಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ. ‘ನಾನು ಸೋಲಲಾರೆ’ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. - ೧೦:೦೩, ೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.