ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ಡಿಸ್ರೇಲಿ

  • ಉದ್ದೇಶವೊಂದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡದೆ ಇರುವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. - ೦೬:೧೯, ೨೩ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.