ಭಗವಾನ್‌ ಮಹಾವೀರ

  • ನೀವು ಬದುಕಿ, ಉಳಿದವರನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ - ೧೩:೫೪, ೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.