ಮಾರ್ಟಿನ್‌ಲೂಥರ್‌ ಕಿಂಗ್‌

  • ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗದು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. - ೧೯:೦೯, ೧೬ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.