ರಾಜಾಹುಲಿ

  • ಅಣ್ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೀರೊ ಆಗಬೇಕು
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ರಾಜಾಹುಲಿ&oldid=7923" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ