ರಿಕ್ಕಿ

  • ಕಾಡು ಏನು ನಿಮ್ಮಪನ್ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನಾ
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ರಿಕ್ಕಿ&oldid=7933" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ