ಲ್ಯಾರಿ ಬರ್ಡ್‌

  • ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳಿಗೇ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ. - ೦೬:೫೧, ೧೮ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.