ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
  • ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ. - ೦೪:೧೩, ೨೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.