"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
Formatting
No edit summary
ಚು (Formatting)
[[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
* ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗು
[[ವರ್ಗ:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ]]
* ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಂಧವಾಗಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು
 
* ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಗರ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಾಗರವು ಮಲಿನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗು
* ಮಾನವನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
* ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಂಧವಾಗಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು
* ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
* ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾಗರ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಾಗರವು ಮಲಿನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರವಚನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ.
* ಮಾನವನು ತನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
* ನೆಡುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
* ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರವಚನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ.
* ನೆಡುವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
* ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
*ದುಡಿಯದೆ ಉಣ್ಣುವವನೂ ಕಳ್ಳನೇ. - ೦೪:೫೦, ೩೦ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
*ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. - ೧೮:೦೦, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
*ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. - ೧೭:೫೬, ೨೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೪ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
*ಅರ್ಹರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. - ೧೦:೫೩, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೫ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
* ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದೀಪದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. - ೦೫:೧೮, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
* ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೊಂದು ಹೃದಯದೊಡನೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. - ೦೫:೧೮, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
* ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಶಕ್ತಿವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
*ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಸಾವಿನ ಬಲೆಯೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. - ೦೭:೫೩, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ]]
* ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೮:೫೪, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
* ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇರುವುದು ಶಕ್ತಿವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.
*ಬಲಾತ್ಕಾರವು ಧರ್ಮವನ್ನುಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಭಂಗ ರಾಜಕೀಯ ಸಾವಿನ ಬಲೆಯೇ ಸರಿತರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. - ೦೭೧೨:೫೩೩೩, ೧೯೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ಜನವರಿ ೨೦೧೬೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
* ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. - ೦೮:೫೪, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
* ಬಲಾತ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ.- ೧೨:೩೩, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
*ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನಮ್ಮ ಸುಖ–ಸಂತೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. - ೦೯:೪೭, ೨೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
*ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಾಳಿನಜ್ಞಾನದೀಪದ ಬೆಳಕು. ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.- ೦೯:೪೨೧೩, ಮೇಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
*ಸಭ್ಯ, ಅಹಂಕಾರಿಗೆಶಾಂತ ಜ್ಞಾನದೀಪದ ಬೆಳಕುರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುವುದೇನೀವು ಇಲ್ಲಜಗತ್ತನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.- ೦೯೦೪:೧೩೦೪, ೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
*ನಾವು ಬಲಾತ್ಕಾರವುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆಪ್ರತಿ ಭಂಗಕೆಲಸವೂ ತರುತ್ತದೆಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು.- ೧೨೦೧:೩೩೪೫, ೧೨೨೮ ಜನವರಿಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
*ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸಭ್ಯ,ಬಾಳಿನ ಶಾಂತಬೆಳಕು. ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.- ೦೪೦೯:೦೪೪೨, ೧೩ ಏಪ್ರಿಲ್ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
* ಇಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.- ೦೯:೩೨, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
*ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಬಲದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವುದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ. - ೦೩:೫೮, ೧೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
 
* ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು.- ೦೧:೪೫, ೨೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
 
* ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು. - ೦೯:೪೨, ೮ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
 
* ಇಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.- ೦೯:೩೨, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
 
* ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಬಲದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವುದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ.
- ೦೩:೫೮, ೧೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC) ರಂದು [[ಪ್ರಜಾವಾಣಿ|ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ]] ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
[[ವರ್ಗ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ]]
೧,೪೯೫

edits

"https://kn.wikiquote.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/7949" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ