ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ

  • ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರ ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟ ದಾರದಂತಿರುತ್ತದೆ. - ೧೮:೫೫, ೭ ಮೇ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.