ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌

  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬಾರದು ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. - ೧೦:೦೭, ೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.