• ಅನುಭವ ಅನ್ನುವುದು ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ. - ೦೬:೧೫, ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.