ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದಾಸ

  • ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. - ೦೮:೧೨, ೭ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.