ಹೆಲೆನ್‌ ಕೆಲ್ಲರ್‌

  • ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲೂ ಆಗದು. ಏನಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ.
- ೦೫:೧೬, ೨೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.