ಹೊವಾರ್ಡ್‌ ಜಿನ್

  • ಯುದ್ಧವೇ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವುದು ಹೇಗೆ? - ೦೩:೫೮, ೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.